تشخیص جهت مارکت ؛تحلیل چارت طلا و دلار

تشخیص جهت مارکت

در این جلسه با تجریه وتحلیل چارت های  Gold Usd  , &  Eur Usd   بصورت عملی به چگونگی  تشخیص جهت مارکت می پردازیم

وبا توجه به ارتباط بین تایم فریم ها  ومولتی تایم فریم دیدن بازار

زمان دقیق ورود به مارکت را مشخص میکنیم

 تشخیص جهت مارکت

تشخیص جهت مارکت

 

 

چگونگی فیلتر کردن وتشخیص ..

فیلتر کردن ستاپ های با ریسک بالا

 

فیلتر ستاپهای پر ریسک وتوانایی ترید نکردن وصبوری

 

وبیناردوازدهم پرایس اکشن پیشرفته دوره نخبگان بازار های مالی در این جلسه اموزشی به برسی و فیلتر ستاپ های پر ریسک پرداخته میشود .

فیلتر ستاپهای پر ریسک

اگر ما ریز بینانه و با دقت نظر بالا مارکت را زیر نظر داشته باشیم .

روزانه ده ها نوع ستاپ معاملاتی در این بازار شکل میگیرد

که اکثر این ستاپ ها ، ستاپ های با ریسک بالا واحتمال برد پایین است .

پس وقتی ما دانش وتخصص ومهارت ترید نکردن را نداشته باشیم .

عملا قدرت و توانایی خود را در فیلتر کردن ستاپ های

پر ریسک به صفر میرسانیم

فیلتر ستاپهای پر ریسک

فیلتر ستاپهای پر ریسک

 

همانطور که دوستان عزیز مطلع هستنند ما از ابتدا به برسی مارکت پرداختیم وهدف ما چارتخوانی مارکت است.

که بتوانیم با توجه به حرکات مارکت و بدون نیاز به هیچ ابزاری جهت مارکت را مشخص کنیم.

در این وبینا ر و جلسات بعد چگونگی فیلتر کردن ستاپ های پر ریسک ،توانایی تشخیص انها وترید نکردن انها را گام به گام بصورت عملی

می اموزیم

پت اکشن 

چارت طلا وفیلتر کردن

 

وبینار پرایس اکشن پیشرفته ، تحلیل بازار و برسی پوزیشن ها

وبینار پرایس اکشن پیشرفته ؛تحلیل بازار و برسی پوزیشن ها

وبینارپرایس اکشن پیشرفته

وبینارپرایس اکشن پیشرفته

در اینجا قصد داریم با برسی پوزیشن ها به اهمیت کارنت بازار در تجزیه، تحلیل وترید در مارکت بپردازیم .

همچنین بیان این موضوع که چگونه مولتی تایم فریم دیدن بازار به ما کمک  میکند . تا هم جهت را بهتر تشخیص دهیم و هم در موقعیت مکانی و زمانی بهتری وارد پوزیشن شویم که خواب سرمایه کمتری داشته باشیم

مولتی تایم فریم

مولتی تایم

 

Multiple Timeframe Analysis هنر نمایی تریدرهای موفق

مولتی تایم فریم دیدن بازار هنر نمایی تریدرهای موفق است

 

Multiple Timeframe Analysis

مولتی تایم فریم نگاه کردن به بازار ،دیدن چند تایم فریم در هنگام ترید ،به تنهایی نیست.

بلکه مهارت بالایی لازم است که بتوان بین انها ارتباط معنا داری پیدا کرد.

در نگاه اول Multiple Timeframe Analysis ساده وراحت بنظر میرسد

 

Multiple Timeframe Analysis

Multiple Timeframe Analysis

مولتی تایم فریم

مولتی تایم فریم

مولتی تایم فریم

مولتی تایم فریم

 

دیدگا ههای غلطی در مورد این موضوع وجود دارد

اکثر افراد وقتی صحبت از مولتی تایم میشود .چیزی که به ذهنشان میرسد دیدن تایم های بالاتر است.

در صورتیکه ما هم از تایم های بالا کمک می گیریم هم از تایم های پایین .

مورد بعد که بسیار مهم است موضوع ترتیب تایم فریم ها است

بیشتر تریدرها فکر می کنند ترتیب تایمها باید رعایت شود و دقیقا به ترتیب باشند. در  صورتی که اصلا نیاز به حفظ ترتیب دقیق تایم فریم ها نیست

 

تجزیه وتحلیل مارکت با استفاده از چند تایم فریم 

کارنت مارکت مقدمه مولتی تایم 

 

سوینگ (swing) درپرایس اکشن نوین وپیشرفته پت کشن

(Fractal) در چارت چگونه برسی میشود؟

سوینگ چه نقشی دراموزش چارتخوانی پیشرفته با سبک جدید پت اکشن دارد .جلسات اول ودوم (قسمت پایانی)

ایا از اندیکاتورها در چارتخوانی پیشرفته استفاده میشود؟

ایابه ابزار دیگری غیر از چارت نیاز داریم؟

ترتیب سوینگها چه اهمیتی دارد؟

و….

 

چرخش سوینگ فرکچال

Fractal سوینگ ها
www.pataction.ir

فرکچال( Fractal)  از مباحث پایه ای شناخت مارکت وچارتخوانی به سبک پت اکشن می باشد .در این ویدیو به چگونگی کاربرد انها در چارتخوانی می پردازیم.

در ابتدا متذکر میشویم  زمانیکه  مولتی تایم  کار کنیم مطالعه سوینگ ها ارزش وکاربرد بیشتری دارد. چون  کاربرد اصلی فرکچال ها در مقایسه انها در تایم فریم های مختلف است.

بدون مقایسه ؛ سوینگ ها قابل تقسیم بندی نیستنند .

اگر فقط با یک تایم فریم کار کنیم ،فرکچال فقط یک نقطه چرخش است .

ونمیتواند اطلاعات ارزشمند بیشتری بما بدهد.

با مقایسه انها در تایم های مختلف است که ما میتوانیم به اهداف قیمتی دست پیدا کنیم . و ابتدا وانتهای حرکت ها را مشخص کنیم.

به بیان دیگر دیگر ؛ فرکچال ها در هر چارت در مقایسه با هم فقط یک نقطه چرخش محسوب مییشوند.

نسبت به چارت بالاتر بعنوان یک جزئ داخل یک مجموعه بزرگتر مورد برسی قرار میگیرد ودر مقایسه به تایم پایین تحت عنوان

سوینگ عمده واصلی مطالعه وبرسی میشود.

 

استراحت هادراموزش پرایس اکشن پیشرفته وکاربردی پت اکشن

وبینار اموزشی چارتخوانی پیشرفته به سبک پت اکشن ادامه جلسات اول ودوم (قسمت سوم)

   استراحت ها(پولبک ها)

اجزائ تشکیل دهنده ؛بر اساس پرایس اکشن استراحت ها یا همان پولبکها از دو جزئ تشکیل میشوند.

 استراحت pataction

اجزائ استراحت یا پولبک ها،متد پت اکشن

از دیدگاه متد پت اکشن (پرایس اکشن پیشرفته ) هیچ قانون والگوی ثابتی را نمیتوان یافت که در هرناحیه از چارت کاربرد داشته باشد.

چون تمام حرکات چارت منحصر بفرد هست .

وبر اساس همین دیدگاه مقدار ومیزان عددی اجزائ تشکیل دهنده استراحت ها  تغییر میکند .

یعنی نمیتوان یک مقدار وعدد ثابتی را در نظر گرفت و انتظار داشته باشیم در همه پولبک ها تکرار شود

فقط یک قانون ثابت وجود دارد وانهم این قانون که همه چیز تغییر میکند.

در سبک پت اکشن با کسب مهارت لازم ، هرنا حیه از مارکت را بدون در نظر گرفتن موارد مشابه ،فقط با توجه به موقعیت زمانی ومکانی می توانیم تجزیه و تحلیل کنیم

pataction

اجزائ استراحت ها(پولبک) تغییر میکند ،متد پت اکشن

بسیاری از دوستان بر این باور هستندکه بازار چیزی نیست غیر از تکرار گذشته .ولی از دیدگاه ما, حتی اگر یک سیکل  خاص در بعضی مواقع تکرار شود واستراحت وپولبکی  را شکل دهد، این امر نمیتواند منجر به ایجاد نتیجه مشابه شود

به بیان دیگر شاید از لحاظ ظاهر، شکل یک پولبک شبیه موارد مشابه قبلی باشد ،ولی یقینا ادامه کار ونتیجه کار یکسان ومشابه نخواهد بود.

 

اموزش پرایس اکشن

قسمت دوم وبینار اموزشی

قسمت اول وبینار اموزشی

سوینگ ها، ویدیو های اموزشی

 

فرکچال ها در پرایس اکشن جدید وپیشرفته

اموزش چارتخوانی پیشرفته با سبک جدید پت اکشن جلسات اول ودوم (قسمت دوم)

فرکچال ها موضوع مورد بحث دراین وبینار اموزشی میباشد و به سوالات دانشجویان در رابطه به سوینگ ها پاسخ  داده شده است .وهمچنین به چگونگی کاربرد انها  در چارتخوانی می پردازد .

چگونه به مطالعه اصولی چرخشها ها واجزائ تشکیل دهنده انها بپردازیم وهمچنین چگونه در تجزیه وتحلیل مارکت مورد استفاده قرار میگیرند

از لحاظ شکل ظاهر، برای هر فرکچال بطور معمول پنج کندل لازم است.در این ویدیو این مطلب بطور کامل توضیح داده میشود.

وهمچنین به چرخش هایی اشاره دارد که برای شکل گیری انها بیشتر از پنج کندل نیاز است.

ویا اینکه چگونه یک کندلها در ایجاد دو سوینگ همزمان نقش ایفا میکند.

 

در ویدیوهای اموزشی( سیستم پت اکشن )اجزا ئ مارکت بصورت جدا گانه بررسی شده بود .

در این جلسات بصورت منسجم وهماهنگ به برسی اجزا ئ مارکت در کنار هم می پردازد .

www.pataction.ir

فرکچال ها در حرکت واستراحت ها

 

اموزش پرایس اکشن پیشرفته (پت اکشن)

وبینار

انواع Fractal

چرخش ها

 

 

اموزش سوینگ ها درپرایس اکشن جدید (پت اکشن )

اموزش سبک پت اکشن

سوینگ ها

جلسات اول ودوم

سوینگ ها وچگونگی شکل گیری انها در وبینار های اموزشی سیستم پت اکشن مورد برسی قرار می گیرد و به سوالات دانشجویان در رابطه با  فرکچال ها پاسخ  می شود

در اینجا به بخش اول این وبینار می پردازیم .و به این مطلب اشاره دارد که اصولا فرکچال ها در کجای مارکت شکل میگیرند .

به بیان دیگر در تقسیم بندی اجزائ مارکت که قبلا به ان اشاره شد سوینگ ها چه نقشی ایفا میکنند .پیش تر بیان داشتیم که مارکت از دو جزئ حرکت واستراحت تشکیل میشود.

حال باید دید که سوینگ ها

  • 1. چگونه شکل میگیرند
  • 2 . سوینگهای حرکت  واستراحت  از لحاظ شکل ظاهری چه تفاوتی دارند
  • 3 . فرکچال چگونه در تشخیص ماهیت مارکت بما کمک میکنند.
  •  4 . سوینگها در چارتخوانی چه کاربردی دارند
www.pataction.ir

price action, pataction

 

 

اجزا ئ مارکت که بصورت جدا گانه در ویدیوهای اموزشی( سیستم پت اکشن )بررسی شده بود در این جلسات بصورت منسجم وهماهنگ در کنار هم برسی میشود .

www.pataction.ir

price action, pataction

در وبینارهای اموزشی متد پت اکشن (پرایس اکشن پیشرفته)به چگونگی کاربرد اموزش ها در تجزیه وتحلیل چارت می پردازد

www.pataction.ir

price action, pataction

 

اموزش پرایس اکشن پیشرفته (پت اکشن)

انواع فرکچال ها

سوینگ ها

 

وبینار کاربردی پرایس اکشن پیشرفته،تحلیل بازار

وبینار کاربردی پرایس اکشن

در این جلسه با سیستم نوین وکاربردی پت اکشن به تجریه وتحلیل ارزهای مختلف در مارکت می پردازیم

وبینار کاربردی پرایس اکشن

وبینار کاربردی پرایس اکشن

وبینار کاربردی پرایس اکشن

در این ویدیو بخشهای عملی وکاربردی تجزیه ،تحلیل وترید در جفت ارزهای eur usd و gold و..تشریح شده است

برای تشخیص جهت مارکت وانتخاب بهترین موقعیت مکانی وهمچنین مناسب ترین موقعیت زمانی از مولتی تایم فریم استفاده شده است.

نکته ای که باید به  ان اشاره کرد این است که  مولتی تایم بمعنای دو یا سه تایم فریم دقیقا پشت سر هم نیست.

بلکه مولتی تایم از دیدگاه پرایس اکشن پیشرفته، از بالاترین تایم فریم تا پاین ترین را شامل میشود

به عنوان مثال برای مولتی تایم دیدن بازار لازم نیست ما ۱۵و۵و۱دقیقه را در نظر بگیریم .

و به تجزیه و تحلیل وترید در بازار بپردازیم

ما می توانیم از پنج دقیقه وپانزده دقیقه یاچهار ساعته ویا حتی روزانه استفاده کنیم

به بیان دیگر تا جایی که مارکت وچارت به ما سر نخ مناسبی ندهد می توانیم تایم فریم خود را بالا ببریم.

ما در تجزیه،تحلیل وتریدهای خود از تایم فریم روزانه تا تایم فریم های پایین یعنی پنج دقیقه و یک دقیقه استفاده می کنیم.

وبه رصد کردن چارت می پردازیم.

متد پت اکشن با توجه به ماهیت مارکت ،نظم پنهان،ارتباط بین تایم فریم ها اهداف قیمتی را مشخص می کند.

باسیستم پت اکشن در تمام تایم فریم ها ، ارزها ومارکتها مختلف میتوان با دقت نظر بالایی به تجریه وتحلیل وترید پرداخت .

اموزش پرایس اکشن(سیستم نوین پت اکشن)

پت اکشن وپترن ها ،الگوهای چارت پترن در پرایس اکشن پیشرفته چگونه برسی میشود؟

pataction,patern

 

در بسیاری از متدهای ترید از الگوهای چارتی استفاده میکنند و بیان میدارند که سیستم و روش ترید انها پرایس اکشن است .

از دیدگاه پرایس اکشن پیشرفته ادعای انها کاملا درست است ولی کامل نیست . در واقع انها از یکی از زیر مجموعه های پرایس اکشن استفاده میکنند

پرایس اکشن یعنی مجموعه ای ازتمام اقداماتی که انجام انها ما را در شناسایی جهت اینده مارکت کمک میکند

پرایس اکشن مواردی چون ؛

کندل خوانی ، الگوهای چارتی ، هنر مولتی تایم دیدن بازار ،ارتباط بین تایم فریمها ،ارتباط زمانی ،ارتباط مکانی، کشف نظم موجود در مارکت را شامل میشود

که مجموعه  همه این موارد مارا کمک میکند که به درک ماهیت مارکت وچارتخوانی پیشرفته دست یابیم

هرچقدر یک تریدر بتواند بیشتر از این عوامل در تحلیل وترید خود استفاده کند موفقیت  او بیشتر میشود

پرایس اکشن پیشرفته ترید با الگوهای چارتی را رد نمیکند

ولی بصورت دقیقتر به الگوها می نگرد وسعی میکند به سوالات زیر پاسخ دهد

 

چرا پترنها نمیتوانند سیگنال مناسب ارایه دهند؟

ایا در محدوده پترنها میشود ترید کرد؟

چرا دربسیاری از موارد الگوها از دوطرف شکسته میشود؟

لگوهای چارتی در سیستم پت اکشن (2)

 

چرا بیشترمواقع بازار به الگوهای تشکیل شده واکنش نشان نمی دهد و به ان پولبک نمیدهد ؟

ایا میتوان ناحیه مناسب و دقیقی برای پایان الگوها مشخص کرد؟

لگوهای چارتی در سیستم پت اکشن (2)

لگوهای چارتی در سیستم پت اکشن (2)

ایا درسیستم پت اکشن از مثلث ها والگوهای مستطیل و دیگر الگوها استفاده میشود؟

کاربرد الگوهای چارتی در پرایس اکشن پیشرفته چگونه است ؟

چرا….؟

ایا؟

چرا…؟

پت اکشن وپترن ها چه ارتباطی با هم دارند ؟

وده ها سوال دیگر در همین رابطه در بخش سوم از سری دوم اموزشهای رایگان سیستم معاملاتی پت اکشنpataction

پترنها و سیستم پت اکشن