ترید لایو اعتماد  بخود .ترید لایو واعتماد به دانش خود

ترید لایو اعتماد  بخود

 

ترید لایو واعتماد به دانش خود

ترید لایو اعتماد  بخود

ترید لایو اعتماد  بخود

پرایس اکشن پیشرفته

 

تشخیص سطوح ترید لایو ,اهمیت تشخیص درست سطوح بپردازیم

تشخیص سطوح ترید لایو

تشخیص سطوح ترید لایو

تشخیص سطوح ترید لایو

 

 

پرایس اکشن پیشرفته

 

ترید لایو مفهوم صبر اهمیت ترید نکردن

ترید لایو مفهوم صبر

ترید لایو مفهوم صبر

ترید لایو مفهوم صبر

 

 

 

 

advanced price action

 

لگهای حرکتی وسطوح ,نقش کلیدی انها در تشخیص شکست سطوح

لگهای حرکتی وسطوح

 

لگهای حرکتی وسطوح

لگهای حرکتی وسطوح

 

پرایس اکشن پیشرفته

 

کاربرد حرفه ای سوینگها درتجریه وتحلیل مارکت وچارتخوانی

کاربرد حرفه ای سوینگها درتجریه وتحلیل مارکت وچارتخوانی پیشرفته

کاربرد حرفه ای سوینگها

کاربرد حرفه ای سوینگها

 

 

پرایس اکشن پیشرفته

 

نقش کندلها پرایس اکشن پیشرفته ومطالعه کارکرد کندلها به روش نوین

نقش کندلها در پرایس اکشن پیشرفته

 

نقش کندلها پرایس اکشن پیشرفته

نقش کندلها پرایس اکشن پیشرفته

 

چگونگی شناسایی وخواندن کندلها کمک بسیار زیادی به تریدر میکند که بتواند چارتخوانی دقیقتری داشته باشد

وحرکات چارت را بهتر تشخیص دهد

در این ویدیو به چگونگی خواندن کندلها بصورت کاملا نوین و پیشرفته میپردازیم

 

اموزش پرایس اکشن پیشرفته

 

وبینار پرایس اکشن پیشرفته۲ پاسخ به سواالات

وبینار پرایس اکشن پیشرفته۲

 

وبینار پرایس اکشن پیشرفته۲

وبینار پرایس اکشن پیشرفته۲

 

پرایس اکشن پیشرفته