نوشته‌ها

کاربرد حرفه ای سوینگها درتجریه وتحلیل مارکت وچارتخوانی

کاربرد حرفه ای سوینگها درتجریه وتحلیل مارکت وچارتخوانی پیشرفته

کاربرد حرفه ای سوینگها

کاربرد حرفه ای سوینگها

 

 

پرایس اکشن پیشرفته

 

سوینگ (swing) درپرایس اکشن نوین وپیشرفته پت کشن

(Fractal) در چارت چگونه برسی میشود؟

سوینگ چه نقشی دراموزش چارتخوانی پیشرفته با سبک جدید پت اکشن دارد .جلسات اول ودوم (قسمت پایانی)

ایا از اندیکاتورها در چارتخوانی پیشرفته استفاده میشود؟

ایابه ابزار دیگری غیر از چارت نیاز داریم؟

ترتیب سوینگها چه اهمیتی دارد؟

و….

 

چرخش سوینگ فرکچال

Fractal سوینگ ها
www.pataction.ir

فرکچال( Fractal)  از مباحث پایه ای شناخت مارکت وچارتخوانی به سبک پت اکشن می باشد .در این ویدیو به چگونگی کاربرد انها در چارتخوانی می پردازیم.

در ابتدا متذکر میشویم  زمانیکه  مولتی تایم  کار کنیم مطالعه سوینگ ها ارزش وکاربرد بیشتری دارد. چون  کاربرد اصلی فرکچال ها در مقایسه انها در تایم فریم های مختلف است.

بدون مقایسه ؛ سوینگ ها قابل تقسیم بندی نیستنند .

اگر فقط با یک تایم فریم کار کنیم ،فرکچال فقط یک نقطه چرخش است .

ونمیتواند اطلاعات ارزشمند بیشتری بما بدهد.

با مقایسه انها در تایم های مختلف است که ما میتوانیم به اهداف قیمتی دست پیدا کنیم . و ابتدا وانتهای حرکت ها را مشخص کنیم.

به بیان دیگر دیگر ؛ فرکچال ها در هر چارت در مقایسه با هم فقط یک نقطه چرخش محسوب مییشوند.

نسبت به چارت بالاتر بعنوان یک جزئ داخل یک مجموعه بزرگتر مورد برسی قرار میگیرد ودر مقایسه به تایم پایین تحت عنوان

سوینگ عمده واصلی مطالعه وبرسی میشود.

 

سوینگها درمتد پت اکشن چگونه شکل میگیرند؟سوینگ چیست؟

اموزش پرایس اکشن نوین وکاربردی پت اکشن

سوینگ ها

سوینگها درمتد پت اکشنسوینگها ؛یک سوینگ از پنج  کندل تشکیل میشود  .دراین بخش از اموزش رایگان  متد پت اکشن  بطور مختصر و مفید به مطالعه سوینگها  می پر دازیم

در این بخش از تقسیم بندی حرکات  در بازار های مالی؛ به معرفی سوینگها در متد پت اکشن، می پردازیم

طبق سیستم پت اکشن ،یک سوینگ از پنج  کندل تشکیل میشود.دراین بخش از اموزش رایگان  متد پت اکشن  بطور مختصر و مفید به مطالعه سوینگها  می پر دازیم.

در سوینگهای پایین یا سوینگ low بطور معمول  پنج کندل در شکل گیری وایجاد ان دخالت دارد

ودر سوینگهای بالا یا سوینگ high نیز پنج کندل برای شکل گیری ان لازم است .

که از این پنج کندل ؛کندل سوم در راس واقع میشود و دو کندل در سمت چپ و دو کندل در سمت راست قرار میگیرد

کندلی که دراس قرار میگیرد در سوینگ low  باید پایین ترین low باشد و در سوینگ high باید بالاترین high در بین پنج کندل  باشد.

 

 

سوینگها درمتد پت اکشن

سوینگها درمتد پت اکشن

سوینگها در متد پت اکشن

سوینگها در متد پت اکشن

اموزش رایگان  متد پت اکشن ؛حرکت واستراحت