نوشته‌ها

وبینار پرایس اکشن پیشرفته ، تحلیل بازار و برسی پوزیشن ها

وبینار پرایس اکشن پیشرفته ؛تحلیل بازار و برسی پوزیشن ها

وبینارپرایس اکشن پیشرفته

وبینارپرایس اکشن پیشرفته

در اینجا قصد داریم با برسی پوزیشن ها به اهمیت کارنت بازار در تجزیه، تحلیل وترید در مارکت بپردازیم .

همچنین بیان این موضوع که چگونه مولتی تایم فریم دیدن بازار به ما کمک  میکند . تا هم جهت را بهتر تشخیص دهیم و هم در موقعیت مکانی و زمانی بهتری وارد پوزیشن شویم که خواب سرمایه کمتری داشته باشیم

مولتی تایم فریم

مولتی تایم

 

اموزش رایگان پرایس اکشن نوین وکاربردی(پت اکشن)

حرکت و استراحت چگونه شکل میگیرند؟

 

حرکت و استراحت دو جزء اصلی چات ها هستنند.در این بخش به تقسیم بندی حرکات  در بازار های مالی؛ با توجه به متد پت اکشن، می پردازیم

حرکت واستراحت دو جزء اصلی چات ها هستنند

حرکت واستراحت دو جزء اصلی چات ها هستنند

در این بخش به تقسیم بندی حرکات  در بازار های مالی؛ با توجه به متد پت اکشن، می پردازیم

.دراین بخش از اموزش رایگان  متد پت اکشن  بطور جداگانه و کاملا ریزبینانه به مطالعه این اجزا می پر دازیم

بعد از شناسایی مختصر کندلها  در ادامه به این موضوع می پردازیم که

که مارکت یا چارت چگونه شکل میگیرد

کوچکترین جزئ مارکت تیک نام دارد سپس پیپت ،پیپ وکندلها قرار دارند

وقتی چند کندل در کنار هم ایجاد میشوند ودر جهت خاصی حرکت میکنند یک گام حرکتی را شکل میدهند .

حرکت و استراحت ها هم از ترکیب گامهای حرکتی ایجاد میشوند

به بیان دیگر ؛

کندل ها لگ ها را ایجاد میکنند وترکیب لگها با هم دو جزئ اصلی مارکت یعنی حرکت و استراحت ها را ایجاد میکند

وترکیب سه لگ حرکتی که حرکت های ان در یک راستا باشد یک روند را شکل میدهد

 

 

price action pataction

price action pataction