نوشته‌ها

نقش کندلها پرایس اکشن پیشرفته ومطالعه کارکرد کندلها به روش نوین

نقش کندلها در پرایس اکشن پیشرفته

 

نقش کندلها پرایس اکشن پیشرفته

نقش کندلها پرایس اکشن پیشرفته

 

چگونگی شناسایی وخواندن کندلها کمک بسیار زیادی به تریدر میکند که بتواند چارتخوانی دقیقتری داشته باشد

وحرکات چارت را بهتر تشخیص دهد

در این ویدیو به چگونگی خواندن کندلها بصورت کاملا نوین و پیشرفته میپردازیم

 

اموزش پرایس اکشن پیشرفته

 

پرایس اکشن پیشرفته وکندل شناسی به روش پت اکشن

اموزش پرایس اکشن نوین وکاربردیpataction

بخش سوم

پرایس اکشن پیشرفته وکاربردی را ادامه میدهیم با مبحث کندل شناسی

در اینجا به تقسیم بندی کندلها می پر دازیم

در کل ما سه نوع کندل در چارت مشاهده میکنیم ؛

کندل های روندار

کندلهای خنثی

وکندلهای کانجکشن

که از این سه مورد ؛کندلهای روند دار و کندلهای خنثی  بصورت تکی و جدا از بقیه کندلها قابل تشخیص است

وکندلهای کانجکشن یا تجمعی بصورت گروهی و ترکیبی از چند کندل که در یک محدوده خاص ایجاد میشود شناسایی میشوند.

کندلها هم دقیقا مثل روندها دسته بندی میشوند .

در واقع روند ها از کندلها شکل میگیرند

به بیان دیگر این کندلها هستنند که روند  ها را ایجاد میکنند . یعنی وقتی ما در تایم فریم ۴ چهار ساعته یک کندل بدون روند وخنثی را نظاره گر هستیم

به احتمال بسیار بالا ؛درتایم فریم ۵دقیقه ما شاهد یک محدوده ای هستیم که مارکت جهت خاصی ندارد و حرکات مارکت خنثی است

یعنی مارکت هیچ روند جهت داری ایجاد نمیکند

واگر ما به تایم فریم ۱ساعته و یا ۳۰سی دقیقه برگردیم به احتمال بسیار قوی شاهد یک کانجکشن هستیم که از ترکیب چندکندل شکل گرفته است

پت اکشن

پرایس اکشن پیشرفته

 

 

 

در اینجا بطور مختصر با حرکات کندلها وچگونگی شکل گیری کندلها اشنا می شویم

 

اموزش پرایس اکشن  بخش دوم

پرایس اکشن

پرایس اکشن پیشرفته