نوشته‌ها

مزیت پرایس اکشن پیشرفته نسبت به دیگر متد

مزیت پرایس اکشن پیشرفته

در این مختصر قصد داریم به مزیتهای پرایس اکشن پیشرفته بپردازیم

اینکه چگونه بما کمک میکند برای فیلتر ستاپهای پر ریسک

مزیت پرایس اکشن پیشرفته

مزیت پرایس اکشن پیشرفته

 

پرایس اکشن پیشرفته

 

psychology روانشناسی در پرایس اکشن جدید وپیشرفته پت اکشن

  کنترل ذهن نه تنها شما را در ترید موفق میکند ؛بلکه به شما توانایی میدهد که زندگی  خود را خلق کنید

psychology

psychology

 

 

psychology  و مبحث روانشناسی در متد ها وسیستم های ترید که اموزش داده میشود کمتر مورد توجه بوده است .

اکثر اموزشهایی که در جامعه ودر فضای مجازی ارایه میشود توجه وتمرکز خود را بر استراتژی وسیستم ترید گذاشته اند

هرچند بسیاری از اساتید محترم در بسیاری از اموزشها به اهمیت    psychology    ، روانشناسی اشاره کرده اند ،واموزشهایی نیز در این زمینه ارایه داده اند.

ولی هنوز    psychology     روانشناسی واهمیت ان در اموزشهای مربوط به فعالیت در بازارهای مالی جایگاه بسیار ناچیزی دارد .

در واقع این امر ناشی از دیدگاه غلط علاقه مندان وفعالین بازار های مالی میشود .

ذهنیت این افراد بر اساس اموزه های اجتماعی وتبلیغات گسترده افراد سود جو شکل گرفته است

تبلیغات افراطی و باغ سبز نشان دادن به افراد توسط افراد سودجو باعث شده که افراد ذهنیت اشتباه وکاملا غلطی از بورس و بازارهای مالی داشته باشند

اینگونه است که مفهموم تجارت و قمار  ؛مارکت وکازینو در ذهن این افراد بدرستی تعریف و درک نشده است

به همین خاطر است که اکثر افراد بدنبال یک شبه پولدار شدن هستنند .

حتی اگر درظاهر و در کلام همه منکر این موضوع میشوند .ولی در عمل همه خلاف انرا اثبات میکنند .

اکثر فعالان بازارهای مالی به دنبال سیستمهای جادویی هستنند . ویا بدنبال اموزشهایی هستنند که موفقیت انها راتضمین کند …

غافل از اینکه،؛ فردی که میتواند موفقیت انها را تضمین کند کسی نیست جز من درون خود انها.

در جامعه تریدینگ امروز تقریبا تمام توجه وتمرکز بر روی اموزش ویاد گیری سیستم ومتد ترید است .

وکمتر به ، psychology    ،      روانشناسی ترید پراخته شده است

ودقیقا به همین خاطر است که افراد زیادی وجود دارند که چندین متد و روش ترید را کاملا به یاد دارند.

ولی هنوز جزئ ۹۰درصد بازنده ها هستنند .

این افراد اگاهی از متدهای گوناگون دارند ولی بخاطر ضعف روانشناسی قدرت اجرا ندارند.

ودر اجرای اگاهی هنگام ترید  وتبدیل ان اگاهیها به دانش بسیار ضعیف عمل میکنند

در پرایس اکشن پیشرفته سعی شده مسایل روانشناسی از پایه اموزش داده شود.

از خودشناسی تا خداشناسی

از کشف باورهای غلط تا ایجاد باورهای صحیح

ازکشف نقاط ضعف وتقویت انها

در یک  کلام راههای اصولی ایجاد تغییر درونی وساختن یک شخصیت جدید که همگام  با تجارت وفعالیت در بازارهای مالی باشد

 

 

اموزش عملی

دانلود اموزش ویدیویی روانشناسی

اموزش