نوشته‌ها

کارنت مارکت در پرایس اکشن پیشرفته

کارنت بازار در پرایس اکشن پیشرفته به چه ناحیه ای از چارت گفته می شود؟

کارنت مارکت چیست؟

درتجزیه ،تحلیل وترید در مارکت به اخرین ناحیه از چارت که نوسانات مارکت در حال شکل گیری است کارنت مارکت میگویم

کارنت مارکت چیست

کارنت مارکت چیست

در واقع اگر مارکت را مثل یک قطار فرض کنیم .

کارنت بازار مثل واگن های ابتدایی می ماند.

وقتی قطار بخواهد تغییر مسیر بدهد ، این تغییر مسیر از همین واگن های ابتدایی شروع میشود

این بدان معنا نیست که ما به بقیه مارکت نیاز نداریم .

اهمیت کارنت چارت

 

در واقع ما از قبل با مشخص کردن حرکت ها واستراحت ها ،موقعیت وجهت را مشخص می کنیم

وسپس با در نظر گرفتن کارنت بازار و نظم موجود منتظر می مانیم تا موقعیت مکانی و موقعیت زمانی مناسب ایجاد شود.

در واقع منتظر اولین نشانه ها از تغییر مسیر واگن های ابتدایی قطار می مانیم

تا در بهترین ناحیه از مارکت و در ابتدایی ترین ناحیه شکل گیری موج ها بر ان موج سوار شویم.

چارتخوانی پیشرفته

مطالب مرتبط در پوزیشن گیری