نوشته‌ها

ستاپهای معاملاتی در پرایس اکشن جدید وپیشرفته پت اکشن

ستاپهای معاملاتی

ستاپ هاییدر سیستم پت اکشن چگونه است؟

در این مارکت فقط یک ستاپ معاملاتی وجود دارد. ان هم بریک اوت پولبک است .وقتی بصورت دقیق مارکت را برسی میکنیم متوجه این موضوع میشویم .

پرداخت به ستاپ های متنوع حاکی از عدم درک ماهیت وحرکات مارکت است .

حتی پولبک  که بسیار در این بازار شنیده میشود اگر واقعا بدقت این بازار وحرکات انرا برسی کنیم . متوجه میشویم

که چیزی بنام پولبک در این مارکت وجود ندارد

عدم درک صحیح حرکات مارکت هست که تمام بریک اوت پولبکها را ما پولبک می نامیم.

در سیستم نوین وپیشرفته پرایس اکشن (پت اکشن) ستاپ های معاملاتی تدریس نمیشود .

 

با متد پت اکشن ما یاد می گیریم حرکات مارکت چگونه شکل می گیرند.

وقتی ما درک صحیحی از حرکات مارکت داشته باشیم ،تشخیص جهت مارکت ونقاط ورود و خروج برای ما اسانتر می شود .

در واقع پرایس اکشن کاربردی را با متد پت اکشن فرا می گیریم.

و ما با اطمینان خاطر بیشتر ی به ترید می پردازیم

 

درتصاویر زیر نمونه هایی اورده شده که چگونه با اموزشهای سطحی وبدون توجه به موقعیت زمانی ، مکانی و درک ماهیت مارکت دچار خطا واشتباه می شویم

ستاپهای معاملاتی در پرایس

ستاپهای معاملاتی در پرایس

ستاپهای معاملاتی در پرایس

ستاپهای معاملاتی در پرایس

ستاپهای معاملاتی در پرایس

ستاپهای معاملاتی در پرایس

ستاپ های معاملاتی در پرایس

ستاپ های معاملاتی در پرایس

ستاپهای معاملاتی در پرایس

ستاپهای معاملاتی در پرایس

price action learning پرایس اکشن پیشرفته چیست؟

 

 

advanced price action setup پوزیشن گیری در پرایس اکشن

وبینار اموزشی سیستم پت اکشن(پرایس اکشن)

 

advanced price action setup

advanced price action setup

advanced price action setup

advanced price action setup

advanced price action setup

advanced price action setup

 پوزیشن گیری به روش پرایس اکشن پیشرفته متد نوین پت اکشن

 

 

price action learning patern الگوهای در پرایس اکشن

وبینار اموزشی پرایس اکشن پیشرفته

price action learning patern

در این بخش بعد از تقسییم بندی حرکات مارکت وبیان این نکته که دو جزئ اصلی مارکت حرکت واستراحت است

و دسته بندی استراحت ها ، به موضوع الگو ها می رسیم

همانطور که قبلا هم بیان کردیم سه نوع استراحت در مارکت ایجاد میشود.

والگوهای چارتی همانند انواع مثلث ها ومستطیل ها .دراستراحت های خلاف جهت مارکت موضوع مورد بحث امروز ما است

مواردی چون؛

  • این الگوها چرا وچگونه در مارکت شکل میگیرند؟
  • این  الگوها چه پیامی در خود دارند؟ ایا روند ادامه پیدا میکند یا ریورس می شود؟
  • چگونه از این الگو ها استفاده کنیم؟
  • واین الگوها چگونه در هم ادغام می شوند ؟
  • این پترن ها کی ودر چه ناحیه وموقعیت مکانی و زمانی به اتمام می رسند؟

 

price action learning patern

price action learning patern

price action learning patern

price action learning patern

ادامه اموزش الگوهای چارتی در پرایس اکشن پیشرفته  را در این ویدیو میتوانید ببینید

 

 

 

اموزش رایگان پرایس اکشن (پت اکشن)قسمت دوم

اموزش رایگان پرایس اکشن (پت اکشن)قسمت اول

price action live trading ترید لایو به سبک پرایس اکشن

اموزش پرایس اکشن پیشرفته (سیستم نوین پت اکشن)ترید لایو

 

price action live trading ترید لایو ، اسکلپ

نمونه هایی از پوزیشن های گرفته شده  به سبک پت اکشن

این پوزیشن ها   در وبینار ترید لایو گرفته شده و دانشجویان باید تمام مراحل اموزش را در تریدها لحاظ کنند

از ابتدا تشخیص اینکه چه چیزی را ترید میکنیم

استراحت یا حرکت

به بیان دیگر گام حرکتی را ترید میکنیم یا پولبک

تشخیص اینکه چه نوع پولبک یا استراحتی وجود دارد

در چه زمانی به اتمام میرسد .و…

……

price action live trading

price action live trading

price action live trading

price action live trading

https://www.aparat.com/hotbit